top of page

MACARistanbul I.

MI 01.jpg

Bu kitapta öğrenci, Macarcanın temel kurallarıyla tanışır. Macar dilindeki sesler ve harfler, gündelik hayatta kullanılan kelimeler, ifadeler, bitişik sözcükler, belirli ve belirsiz artikeller, sayılar, işaret zamirleri, olmak fiili, ses uyumu, çoğul eki, soru sözcükleri ve evet/hayır soruları bu kitabın öğreteceği başlıca konulardır. Bol bol alıştırma ve pratik yapma imkanını sunarak ilk kitap bu konuları derinleşmesine öğrenmeyi teşvik eder. Açıklamalı anlatım ve çeşitli örnekler sayesinde evdeki çalışma da kolay hale gelir.

(!) Macaristanbul I. ders kitabı deneme aşamasında olduğu için henüz satılmamaktadır.

Mit szeretnél csinálni?

Ne yapmak istiyorsun?

Kitaptaki alıştırmaların cevaplarına bak. Kendi cevaplarını kontrol et. Alıştırmalarda geçen cümlelerin Türkçe çevirisinden hareketle Macarcaya çeviri yapma becerini, sözcük dağarcığını ve cümle yapısı konusundaki bilgilerini güçlendir.

FELADATOK

Kitaptaki konulara ilişkin olarak özel hazırlanmış ek alıştırmalarla yoğunlaşmak istediğin grameri, kelimeleri, konuları çalış.

Kitapta geçen dil bilgisi konularını, metinleri temel alan interaktif çevrimiçi alıştırmalarla eğlenerek dil becerilerini güçlendir.  

bottom of page