top of page

MACARistanbul II.

Kék könyv.png

Macaristanbul II. ders kitabı öncülü gibi dil öğrenmenin her dört alanını (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) da hedef alarak anadili Türkçe olanlara Macar dilini mümkün olduğu kadar kolay ve eğlenceli şekilde sunmaktadır.

Dil bilgisi konuları seçilip dizilirken Türkçe ve Macarca arasındaki benzerlikler göz önünde tutulmuştur. Böylece Türkçe konuşanların sadece hızlı değil verimli bir şekilde Macarca öğrenmelerine katkıda bulunmayı umut ediyoruz.

Bu sayfadan kitap içindeki alıştırmaların cevaplarına ve kitaptaki konulara ilişkin ek alıştırmalara ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi alıştırmalar ücretsiz olarak herkesin erişimine açıktır.

 

Jó tanulást kívánok! 

(!) Macaristanbul II. ders kitabı deneme aşamasında olduğu için henüz satılmamaktadır.  

Mit szeretnél csinálni?

Ne yapmak istiyorsun?

Kitaptaki alıştırmaların cevaplarına bak. Kendi cevaplarını kontrol et. Alıştırmalarda geçen cümlelerin Türkçe çevirisinden hareketle Macarcaya çeviri yapma becerini, sözcük dağarcığını ve cümle yapısı konusundaki bilgilerini güçlendir.

FELADATOK

Kitaptaki konulara ilişkin olarak özel hazırlanmış ek alıştırmalarla yoğunlaşmak istediğin grameri, kelimeleri, konuları çalış.

Kitapta geçen dil bilgisi konularını, metinleri temel alan interaktif çevrimiçi alıştırmalarla eğlenerek dil becerilerini güçlendir.  

bottom of page