Macar Alfabesi | A magyar ábécé

Updated: Apr 11, 2020

Dil öğrenmek zor zanaat. Özellikle 44 harften oluşan alfabeye sahip olan bir dil söz konusu olunca. Evet, Macarca 14 tane ünlü ve 30 tane ünsüz harf olmak üzere toplam 44 harften oluşuyor. "Ya ne gerek vardı şimdi? Biz 29 harfle gayet güzel idare ediyoruz" diye iç geçirdiğinizi duyuyor gibiyim. Fakat Macarcanın sesleri göründüğünden çok daha kolaydır. Hemen açıklayayım...


Macar alfabesi
Macar Alfabesi

Ünlüler veya Sesliler

Macarcada 14 tane ünlü (sesli) harf bulunsa bile bunlar anadili Türkçe olanların kolayca telaffuz edebileceği türdendir. Aslına bakacak olursak 7 tane "temel ünlü ses"in yanı sıra bunların uzun halinden ibarettir o 14 ünlü harf: a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű. Yani aşina olduğunuz a, e, i, o, ö ve ü sesini uzatarak á, é, í, ó, ő ve ű sesine ulaşabiliyorsunuz. Macarcada "ı" sesi bulunmamaktadır.


Ünsüzler veya Sessizler

Ünsüz (veya sessiz) harfleri Türkçeyle karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan özelliklere göre 4 gruba ayırabiliriz:


  1. Türkçede de aynı sesi simgeleyen harfler (14 tane): b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, t, v, z

  2. Türkçede harf ve ses olarak da bulunmayan öğeler (4 tane): dz, gy, ny, ty

  3. Nadiren, genelde sadece yabancı kelimelerde kullanılan harfler (4 tane): q, w, x, y

  4. Türkçede var olan fakat Macarcada farklılık gösteren harf veya sesler (8 tane): c, cs, dzs, j, ly, s, sz, zs


Asıl dikkat edilmesi gereken bu son 8 harftir. Bu harfler Türkçede aşağıdaki gibi telaffuz edilir:


c = [ts] Türkçede böyle bir ses yok

cs = ç

dzs = c

j ve ly = y

s = ş

sz = s

zs = j


Bu harflerin telaffuzunu duymak istiyorsanız "Macar Alfabesi" başlıklı YouTube videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoda geçen sözcükleri çalışmak için Quizlet sayfasında "A magyar ABC" adlı kelime setine bakabilirsiniz. İyi dersler dilerim!


#MacarAlfabesi #MacarcaDersi

362 views0 comments